Rekomenduojamų literatūros kūrinių sąrašas

Programinės literatūros sąrašas

   Į naujas Lietuvių kalbos ugdymo bendrąsias programas įtraukti ir patvirtinti literatūros kūriniai pradinių klasių mokiniams 

 PROGRAMINĖ LITERATŪRA 1- 2 KLASEI

 1. Bisset D. Aukštyn kojom.
 2. Degutytė J. Pelėdžiuko sapnas.
 3. Kasparavičius K. Trumpos istorijos (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 4. Mašiotas P. Kai aš mažas buvau (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 5. Mašiotas P. Pajūriais pamariais.
 6. Matutis A.Pasirinkti eilėraščiai.
 7. Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
 8. Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz. iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 9. Preussler O. Vaiduokliukas (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 10. Rodari G. Džipas televizoriuje.
 11. Rodari G. Pasakos telefonu
 12. Skučaitė R. Pasirinkti eilėraščiai.
 13. Tamulaitis V. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.
 14. Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.

 PROGRAMINĖ LITERATŪRA 3-4 KLASEI

 1. Degutytė J. Nepalik manęs.
 2. Degutytė J. Pasirinkti eilėraščiai.
 3. Geda S. Pasirinkti eilėraščiai.
 4. Gutauskas L. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
 5. H. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.
 6. Lindgren A. Emilis iš Lionebergos.
 7. Lindgren A. Pepė Ilgakojinė.
 8. Martinaitis M. Pelenų antelė.
 9. Nöstlinger Ch. Ateina šuo!
 10. Nöstlinger Ch. Nykštukas galvoje.
 11. Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).
 12. Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 13. Saja K. Ei, slėpkitės!
 14. Vaičiulaitis A. Pasirinkta pasaka.
 15. Vainilaitis M. Bruknelė.
 16. Vilimaitė B. Pasirinktas apsakymas.