Projektas „AKIM“

2011-2013 m.  gimnazijos biblioteka dalyvavo ,,Mokyklų tobulinimo programos plius“ (MTP+) projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM ).

Tikslas:

Mokyklos bendruomenės (8-12 klasių mokinių) atskirties nuo kultūros proceso mažinimas, užtikrinant kultūros tekstų prieinamumą mokyklos bendruomenei, aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai atvedant į mokyklą.

Rezultatai:

Po šio projekto  gimnazijos biblioteka 2011-2013 metams nemokamai gavo 11 pavadinimų kultūros žurnalų: „Kultūros barai“, „Naujasis Židinys – Aidai“, „Metai“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Dailė“, „Literatūra ir menas“, „Fotografija“, „Muzikos barai“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Tautodailės metraštis“.

 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, o vykdomas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LMKA) kartu su partneriais – 11 meno kūrėjų sąjungų ir 11 kultūros žurnalų redakcijų.

2012 m. spalio 11 dieną gimnazijoje lankėsi Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė  Laimutė Vasiliauskaitė, kuri pravedė IIIG klasių mokiniams pamoką „Visi menininkai, bet ne visi tai žino“. Žurnalistė papasakojo apie pozityvų mąstymą, minčių įtaką svajonėms, planams, likimui. Kaip ugdyti kūrybiškumą, kas jam trukdo ir kas padeda: vaizduotė, svajonės, minčių energija; kada atsiriboti, o kada atsiverti. Renginyje lankėsi svečiai iš Centrinės bibliotekos ir Ferdinando Ruščico gimnazijos.

Kartu su žurnaliste apsilankė rašytojas Vytenis Rožukas, kuris pristatė savo romaną „Taikdario dienoraštis“ ir ją padovanojo Rudaminos „Ryto“ gimnazijos skaitytojams.

Programos tęstinumas tai, kad gimnazijoje lapkričio 8 dieną lankėsi TV režisierė ir redaktorė Aida Vėželienė. Ji supažindino IVG klasių mokinius su TV žurnalistika ir režisūra, TV reporterio darbo ypatumais, įvairiais žurnalistikos žanrais bei TV specifika. Gimnazistai išklausė TV žurnalistikos teorijos pagrindus, susipažino su eterio žurnalistika, žurnalisto etika, masinėmis komunikacijos priemonėmis bei TV specialybėmis: reporterio, režisieriaus, redaktoriaus, operatoriaus, dailininko, dekoratoriaus, stilisto ir kt. Išmoko imti interviu, suvokė interviu funkcijas, TV laidų žanrus.

TV režisierė ir redaktorė Aida Vėželienė turi didelę patirtį darbo su vaikais ir moksleiviais. Už TV laidą „Vaikų klubas“ ( LTV ) režisierė Pirmajame Baltijos filmų festivalyje „Gintarinė Arka“ ( 2004 m. ) nominacijoje „Tolerancija“  pelnė pirmą vietą, Tarptautiniame filmų festivalyje „Vmeste“  ( 2004 m. ) pelnė pirmą vietą ir UNESCO apdovanojimą F. Felinio vardo medalį. 2009 m. režisierei už pasiekimus TV žurnalistikoje suteiktas LR  meno kūrėjos statusas. Režisierė dirba nacionaliniuose TV kanaluose.

Vykstant  projektui „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM). 2012 gruodžio 6 d. mūsų gimnazijoje pamoką pravedė žurnalistas Gerimantas Statinis. Pamoka buvo skirta jaunimo edukaciniams ir patriotiniams tikslams. Mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos alpinizmo istorija. Kaip audiovizualinė medžiaga buvo pateikta „Kalnai – mano gyvenimas“, televizijos apybraižų ciklo ištraukos. Alpinizmas išryškėjo kaip patriotizmo mokykla, garsinanti Lietuvos vardą pasaulyje. II G klasių mokiniams kalnai paliko didelį įspūdį.

Tęsiantis projektui sausio 24 d. gimnazijos IIG klasių mokiniams vyko netradicinė pamoka – paskaita „Vertimas – mūsų kasdienybė”. Paskaitą skaitė vertėja Irena Aleksaitė, išvertusi daugiau kaip 35 knygas, 30 filmų tekstų, keletą pjesių, straipsnių. Viešnia supažindino mokinius su vertimo istorija, pasakojo apie vertėjų kasdienybę. Mokiniai sužinojo, ką reikia mokėti, norint tapti vertėju, kiek trunka vienos knygos vertimas, kaip svarbu verčiant tekstą rasti tinkamą žodį.

2013 balandžio 30 d. vyko IIIG klasių susitikimas su Kauno valstybinio muzikinio teatro solistu Danieliumi Vėbra. Jis su kolegomis įkūrė ansamblį „Baritonų trio“. 2002 m. ši grupė organizavo pirmąjį tarptautinį sceninės muzikos festivalį „Operetė Kauno pilyje“, kuris tapo kasmetiniu.