Skaitmeninės mokymo priemonės ir garsiniai regimieji dokumentai

BENDRASIS SKYRIUS: FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA.  RELIGIJA. TEOLOGIJA. VISUOMENĖS MOKSLAI

Apsaugok savo kompiuterį 2006 I.N. 004
PĮ MKP Tekstų rengyklė AbiWord + CD
PĮ MKP IS Info Testas 3.0; 2004
PĮ MKP Lokalizuota Free Pascal programavimo sistema 2003
Lokalizuotas raštinės atvirųjų programų rinkinys 2003
Model Builder 2002
Moksleivių kompiuterinio raštingumo testas 2002
Komenskio Logo: Kūrybiškoji informatika 2001
Komenskio Logo 2001
Windows Commander 2001
Biografijų žodynas. Lietuvos knygos veikėjai 2004 I.N. 8980
Encyclopedia Britannica 2003
Žodis po žodžio 2002
Vartojimo kultūros ugdymas
Pakeliui į mokyklą: mokomoji programa kitakalbiams
Autorinių teisių forumas: debatai
Lietuvos švietimas 2002
Švietimas savivaldybėse 2003
Švietimas regionuose 2005
Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai.
Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas 2003
Bendrosios ir mokomosios atvirosios programos 2004
Lietuvių etninė kultūra 2004
Lietuvių tautosaka 1999
Lietuvių etninės kultūros vertybės. MK priemonė
Pilietinis ugdymasLietuvoje PĮ MPK
Vienas vardas – Lietuva
Informacinių technologijų pradmenys V-VI klasėms
Klasikinės muzikos enciklopedija 2001
Užsienio klasikinio meno enciklopedija 2001

MATEMATIKA. GAMTOS MOKSLAI. TAIKOMIEJI MOKSLAI. MEDICINA. TECHNIKA

Fusion. An energy opticon for the future
Matematika 1
Skaičių miestelis 1-4 klasė
Matematika 5-6 kl. Į pagalbą abiturientui: fizika, istorija, biologija, IT
Matematika tau – 5 ugdymas Lietuvoje
PĮ MKP Matematika 10 su dinaminė geometrija + CD
Matematika 9 su Dinamine geometrija 2003
Dinaminė geometrija 2001
PĮ MKP Lokalizuota „Dinaminė geometrija 4 versija“, („Geometer’s SkechPad 4 v“) 2004
Stereometrija ir erdviniai kūnai mokyklos kurse
Crocodile Chemistry, Ver 1.22 (1999)
PĮ MKP Crocodile Technology, Ver 1.0 (2000)
Kompiuterinės mokomosios priemonės: Akis. Dangus. ECDL Frazeologizmai.ARS I d
Veiksmas su teigiamais ir neigiamais skaičiais.Įvardink daiktą.Chemija 2000.
Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija
Narkomanijos vartojimo prevencija švietimo įstaigos

MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI. SPORTAS

Europos himnai
ARS II. „Epochos ir stiliai“ 2003
V.V. Landsbergis Senelio Painelio pasakos 1 d.
V.V. Landsbergis Senelio Painelio pasakos 2 d.
Kupolė Lietuvos partizanų dainos
Už Tėvynę, laisvę ir tave. Gražiausios partizanų dainos
Skriaudžių kanklės
Lietuvos karių žygio dainos
Už Tėvynę, laisvę ir tave. Gražiausios partizanų dainos
Piligrimo keliu

KALBOTYRA. FILOLOGIJA. GROŽINĖ LITERATŪRA.  LITERATŪROS MOKSLAS

Kompiuterinis anglų – lietuvių, lietuvių – anglų kalbų žodynas. alkonas CD 2000
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 2003
Englisch + Milennium 2001
Lietuvių-rusų ir rusų-lietuvių klb. Žodynas LiRus 2003
Tarptautinių žodžių žodynas 2003
Enciklopedija „Enkarta“ 2002″ (Standarta) 2001
Kompiuterinis mokomasis lietuvių kalbos žodynas (žaidimai) 1-2 kl.
PĮ MKP Lietuvių kalbos bendrinė tartis + CD
PĮ MKP Šaltinėlis. Mokomasis žaidimas vaikams 2003
Lietuvių tarmės: kompiuterinis žodynas. 1 / 2002
LKKS v. 3.0 – Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas 2001

GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJOS. ISTORIJA

Lietuvos miškuose 2004
Bendroji geografija 2001
Sovietinė Lietuva. Kaip mes gyvenome 1953-1985 metai
NATO mano akimis 2001
NATO mano akimis 2 / 2004
Europos integracijos pamokos 2000
Holokaustas Lietuvoje
Europos Sąjunga ir ne tik ji: 99 terminai 2003
PĮ MKP Įdomioji Lietuvos istorija. I dalis. Valstybingumo istorija 2004
PĮ MKP Lokalizuota „Dinaminė geometrija 4 versija“, („Geometer’s SkechPad 4 v „) 2004
Gimtoji istorija nuo 7 iki 12 klasės (antrasis leidimas) 2003
Lietuva iki Mindaugo
Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė
O taip norėjosi gyvent
Paminklai Lietuvos knygniašiams ir Daraktoriams
Pilietinis ugdymas Lietuvoje PĮ MKP
Gimtoji istorija nuo 7 iki 12 klasės (antrasis leidimas) 2003

VAIZDAJUOSTĖS

Europokeris VHS
Dėdė Chackelis VHS
Lilija amžinai VHS
Visi už vieną VHS

DVD diskai

Spalio metamorfozės: dviejų dalių dokumentinis filmas
Epitafija ant poeto kapo
A. Matelis Prieš parskrendant į žemę
Monsinjoras. Laimingi buvę jo akivaizdoje
Kovo 11 -osios kontekstai
Nesulaužyti priesaikos
Slaptieji XX a. archyvai 1d. DVD
Slaptieji XX a. archyvai 2d. DVD
Senieji Lietuvos vargonai
Tu ne viena, Lietuva .(Baltijos kelio 20- mečiui)
Kaip aras pašautas… {Vyrų vokalinis ansamblis Bijūnai)
Lietuvos himnas- „Tautiška giesmė“
Vizija
Neregėta Lietuva
Vilniaus mieste gražus daržas
Knygnešiai. Labirintas. Žaidimai – 3 egz.
Mokomasis anglų – lietuvių kalbų žodynas pradedantiems
Vartotojo kultūros ugdymas
Nacionalinis egzaminų centras. Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaita.
Europos aplankas būsimiems kalbų mokytojams-2 egz.
Lietuvos geografijos atlasas- 2 egz.
E. Velička Mano muzika 1kl. vadovėlio komplekto dalis
Lino laikas
Europos integracijos pamokos -3 egz.
Mokinių vežiojimo organizavimas
Eismo žaidimas vaikams. (Diplomas)
Būk saugus kelyje- 2 egz.
Dviračių ir mopedų vairuotojų kelių eismo taisyklių egzamino bilietai -3 egz.
Vaizdajuostės
Eismo žaidimas vaikams
Istoriją kuriame kartu
Grožio salonas-2
Mokomosios programos mokiniui ir mokytojui -2egz.
Kario keliu.lt
„Tautiška giesmė“ aplink pasaulį 2009m.liepos 5 d.
Lietuvos Tūkstantmečio dainos
Mokykla be uniformos
Termobranduolinės sintezės tyrimai. Energijos pasirinkimas Europos ateičiai -2 egz.
Imagine Logo-2 egz.
Kengūra
Microsoft Front Page