Mokytojai

2020-2021 m.m.

Eil. Nr. Pavardė Vardas Kategorija Kabineto nr.
1. Zažecka Žana Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 205
2. Juškevič Nadežda Pradinio ugdymo pedagogė Dekretinėse atostogose
3. Zvicevičienė Jolanta Priešmokyklinio ugdymo vyresn. pedagogė 1.12
4. Bukantienė Rima Pradinio ugdymo mokytoja 1.11
5. Lonska Miroslava Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 205
6. Blaškienė Ona Pradinio ugdymo mokytoja 2.9
7. Brežinskienė Vida Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 2.15
8. Čepkauskienė Rasa Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 2.14
9. Petrulienė Margarita Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 2.13
10. Markevič Anželika Pradinio ugdymo mokytoja 1.13
11. Stasiūnaitė Živilė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 208
12. Gudinienė Vilma Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 208
13. Kalinauskienė Daiva Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 1.10
14. Dailidėnienė Vilma Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė 1.9
15. Sacharukienė Lina Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 2.12
16. Navickienė Dana Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 1.7
17. Rudalevičiūtė Rita Lietuvių k.  vyresn. mokytoja 3.16
18. Lukoševičienė Irma Lietuvių k. vyresn. mokytoja 3.14
16. Stakauskienė Inesa Lietuvių k. vyresn. mokytoja 3.13
17. Ranonienė Daiva Lietuvių k. mokytoja metodininkė 3.11
18. Lapkauskienė Inga Lietuvių k. vyresn. mokytoja 3.10
19. Mickevičiūtė Aurelija Lietuvių k. vyresn. mokytoja 3.9
19. Ratinskienė Alina Lietuvių k. vyresn. mokytoja 3.15
20. Stankevič Karina Anglų k. vyresn. mokytoja 3.12
21. Juškevičienė Daiva Anglų k. vyresn. mokytoja 310
23. Kumpickaja Ingrida Anglų k. mokytoja 309
24. Bulavin Igoris Anglų k. mokytojas 305
25. Ježovienė Jolanta Anglų k. vyresn. mokytoja 210
26. Gil Galina Rusų k. vyresn. mokytoja 312
27. Kovalevskaja Jelena Rusų k. vyresn. mokytoja 304
28. Jaglinska Valentina Vokiečių k. vyresn. mokytoja 209
31. Radvilavičienė Teresa Matematikos vyresn. mokytoja 311
32. Talalienė Ingrida Matematikos vyresn. mokytoja 308
Informacinių technologijų vyresn. mokytoja 307
33. Mikutavičiūtė-Kierienė Regina Matematikos vyresn. mokytoja 2.4
Informacinių technologijų vyresn. mokytoja 2.4
34. Repečkienė Jolanda Biologijos mokytoja metodininkė 3.4
Chemijos vyresn. mokytoja 3.4
35. Kviatkovskienė Rūta Biologijos vyresn. mokytoja 113
Gamta ir žm. vyresn. mokytoja 113
36. Švalpienė Liudmila Fizikos mokytoja metodininkė 101
37. Dairutienė Vida Fizikos mokytoja metodininkė 209
Gamtos ir žm. mokytoja metodininkė 209
Žm. saugos mokytoja metodininkė 209
38. Savičienė Jūratė Chemijos vyresn. mokytoja 101
Verslo ir vadybos  mokytoja ekspertė 114
Technologijų mokytoja ekspertė 115
39. Lastovska Alina Technologijų vyresn. mokytoja 107
Dailės vyresn. mokytoja 313
Braižybos vyresn. mokytoja 107
40. Skliaustis Stanislavas Technologijų vyresn. mokytojas 107
41. Šilobrit Andrej Istorijos vyresn. mokytojas 116
Piliet. p. vyresn. mokytojas 116
42. Norkūnas Arvydas Istorijos vyresn. mokytojas 116
43. Januškevič Tamara Geografijos vyresn. mokytoja 117
44. Tučienė Oksana Dailės mokytoja 313
45. Jaskevičienė Lina Muzikos mokytoja ekspertė 314
46. Jaskevičius Kęstutis Muzikos mokytojas metodininkas 2.11
47. Vytautas Vilipas Kūno k. mokytojas metodininkas sp.s.
48. Valiukevičius Marius Kūno k. vyresn. mokytojas sp.s.
49. Bagdonienė Vida Kūno k. vyresn. mokytoja sp.s.
50. Balsienė Aldona Tikybos vyresn. mokytoja
51. Prelgauskienė Zita Etikos mokytoja metodininkė
52. Ivanauskas Julius Neformaliojo švietimo pedagogas Aktų salė