Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Vilma Gudinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Jolanta Juchevičienė.

Nariai:

Diana Karsokienė, psichologė;

Neringa Banišauskienė, socialinė pedagogė;

Oksana Gedroic, visuomenės sveikatos specialistė;

Rūta Kviatkovskienė, biologijos vyresnioji mokytoja;

Vida Bagdonienė, kūno k. vyresn. mokytoja;

Lina Sacharukienė, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja;

Daiva Ranonienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė;

Jolanta Ježovienė, anglų k. vyresn. mokytoja.