Atestacijos komisija

Pirmininkė – Živilė Stasiūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Vilniaus rajono Švietimo skyriaus vyr. specialistė;

Vilma Dailidėnienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė;

Ranonienė Daiva, lietuvių k. mokytoja metodininkė;

Repečkienė Jolanda, biologijos mokytoja metodininkė.