Ugdymo proceso organizavimo trukmė

  1. 2020–2021 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1-4 kl. – 175 ugdymo dienos, 5-8 kl., IG-IIIG – 185 ugdymo dienos, IVG kl. – 163 ugdymo dienos.
  2. Pusmečių trukmė:
I pusmetis II pusmetis
1-4 klasės 2020 rugsėjo 1 d. –
2021 sausio 22 d.
2021 sausio 25 d. –
2021 birželio 8 d.
5-8, IG-IIIG klasės 2020 rugsėjo 1 d. –
2021 sausio 22 d.
2021 sausio 25 d. –
2021 birželio 22 d.
IVG klasės 2020 rugsėjo 1 d. –
2021 sausio 22 d.
2021 sausio 25 d. –
2021 gegužės 21 d.
  1. Mokinių atostogos 2020–2021 mokslo metais:
Rudens 2020-10-26–2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23–2021-01-05
Žiemos 2021-02-15–2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06–2021-04-09