Socialinė pedagogė

 
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos socialinė pedagogė Neringa Banišauskienė.
Telefonas: (8~5) 232 01 58
Veikla:
I. Individualus darbas su moksleiviais, tėvais, gimnazijos pedagogais:
1. Analizuoja moksleivių gimnazijos nelankymo priežastis, mokinio interesų, charakterio, bendravimo ypatumus, šeimyninių sąlygų būklę .
2. Teikia pagalbą įveikiant mokinių mokymosi sunkumus ir sprendžiant mokymo proceso problemas.
3. Dalyvauja mokinių socializacijos procese – skatina ir organizuoja moksleivių dalyvavimą meninės saviraiškos būreliuose, klubuose, centruose.
4. Plečia moksleivių socialinį akiratį – supažindina su įvairiomis socialinėmis ir kitomis institucijomis.
5. Kaupia duomenis apie rizikos grupės moksleivius, renka duomenis apie socialines paslaugas gaunančius moksleivius ir jų šeimas.
6. Padeda tėvams (teisėtiems vaiko atstovams) suprasti ir priimti savo vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, informuoja tėvus.
7. Organizuoja pažintinę veiklą už gimnazijos ribų.
8. Padeda  klasių auklėtojams ir kitiems pedagogams spręsti moksleivių gimnazijos nelankymo, elgesio problemas.
II.  Kartu su kitais gimnazijos pedagogais, specialistais bei kitomis institucijomis, inicijuoja gimnazijos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
III.  Bendradarbiauja su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, policija, nepilnamečių reikalų inspektoriais. 
IV.  Kartu su gimnazijos pedagogais, specialistais, visuomeninėmis organizacijomis,  atlieka organizacinį – informacinį darbą gimnazijoje.
 
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos socialinės pedagogės
 Neringos Banišauskienės darbo laikas:
Savaitės diena
Darbas mokykloje
*
Pirmadienis
8.30 – 13.30
13.30 – 17.00
Antradienis
8.30 – 14.00
14.00-17.00
Trečiadienis
8.30 – 14.00
14.00-17.00
Ketvirtadienis
8.30 – 13.00

Penktadienis
8.30 – 13.30
13.30 – 17.00
Pietūs
11.00 – 11.30 
*- darbo laikas skiriamas moksleivių lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui (Socialinio pedagogo pareiginė instrukcija).