Metodinė taryba

Kuruojanti vadovė – Živilė Stasiūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Daiva Ranonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

Rita Rudalevičiūtė, lietuvių k. vyresn mokytoja;

Jelena Kovalevskaja, rusų k. vyresn. mokytoja;

Daiva Kalinauskienė, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja;

Jolanda Repečkienė, biologijos mokytoja metodininkė;

Tamara Januškevič, geografijos vyresn. mokytoja;

Regina Mikutavičiūtė-Kierienė, matematikos ir informacinių technologijų vyresn. mokytoja;

Alina Lastovska, technologijų vyresn. mokytoja;

Vida Bagdonienė, kūno kultūros vyresn. mokytoja.