Kontaktai

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija – švietimo įstaiga teikianti bendrąjį pagrindinį ugdymą ir bendrąjį vidurinį ugdymą.
Gimnazijos steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybės taryba, kodas 188701774, adresas – Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Gimnazijos kodas: 191316920
Mokomoji kalba: lietuvių
Telefonas:  (8-5)2 320158
Faksas:       (8-5)2 320158
Darbo laikas: 8.00-17.00
Gimnazijos adresas:
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija
Gamyklos 22a,Rudamina,
LT – 13249 Vilniaus r.
Elektroninis paštas:
  rytogimnazija@rudamina.vilniausr.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.
Pareigos
Kabineto nr.
Direktorius
Ramūnas Maniuška
207
Raštinės vedėja
Jolanta Juchevičienė
201
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Živilė Stasiūnaitė
208
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
Vilma Gudinienė
208
Dir. pavaduotojas ūkio reikalams
Rimas Virbickas
211
Socialinė pedagogė
Neringa Banišauskienė
302
Psichologė 
Diana Karsokienė  
2.3
Sveikatos priežiūros specialistė
Oksana Gedroic
3.3
Logopedė
Živilė Karvelienė
301
Specialioji pedagogė
Ana Radlinskienė
301
Vyr. Buhalterė
Zoja Rynkevič
418 (Švietimo skyrius)