1,2% parama gimnazijai

Kviečiame mokinių tėvelius, mokyklos darbuotojus ir visus, neabejingus gimnazijos gerovei, pasinaudoti proga ir šiais metais vėl paremti mūsų gimnaziją. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į gimnazijos sąskaitą.
Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą gimnazijai.
Rekvizitai 1,2% paramai
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191316920
Paramos gavėjo pavadinimas: Rudaminos „Ryto“ gimnazija
Buveinės adresas: Gamyklos 22a, Rudaminos k., Vilniaus r.

Jums nutarus 1,2% savo pajamų mokesčio skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

 PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (www.vmi.lt)  ir atsispausdinkite ją.
  1. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el.paštą ir telefoną.
  2. Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (iki 1,2%) skiriate mokyklai. Įrašykite mokyklos duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia.
  3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
  4. Įdėkite į voką.
  5. Voką su užpildytu prašymu galima perduoti klasės auklėtojai arba palikti raštinėje, galima pristatyti tiesiogiai į VMI
ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 1,2 % formą FR0512 internetu:
  1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.
 Dėkojame už paramą gimnazijai, kurią Jūs suteikėte pervesdami 1,2% pajamų mokesčio sumos praeitais metais. Jūsų pervesti pinigai bus skiriami mokinių, Jūsų vaikų, ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimui.