Administracija

Gimnazijos direktorius:

Ramūnas Maniuška, III vadybinė kategorija, pradinio ugdymo ir muzikos mokytojas

Telefonas:  (8-5)2 320158

Elektroninis paštas:  rytogimnazija@rudamina.vilniausr.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Živilė Stasiūnaitė, III vadybinė kategorija, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Telefonas:  (8-5)2 320158

Elektroninis paštas:  rytogimnazija@rudamina.vilniausr.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Vilma Gudinienė, III vadybinė kategorija, pradinio ugdymo ir muzikos vyresn. mokytoja

Telefonas:  (8-5)2 320158

Elektroninis paštas:  rytogimnazija@rudamina.vilniausr.lm.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

Rimas Virbickas, neformaliojo ugdymo pedagogas

Telefonas:  (8-5)2 320158

Elektroninis paštas:  rytogimnazija@rudamina.vilniausr.lm.lt