NVSC algoritmai

NVSC algoritmai kaip elgtis konkrečiu atveju dėl COVID-19

Informacija darbuotojui. Jeigu Jums yra patvirtinta COVID-19 liga.
Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams). Jeigu Jūs ar Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga.
Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams). Jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga.
 Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams). Jeigu COVID-19 liga patvirtinta Jūsų vaikui.
Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu. Atsisiųsti.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Oksana Gedroic