„Kas moka žodį – randa kelią“

Birželio 17 d. „Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos organizavo įvairias projektines veiklas „Kas moka žodį – randa kelią“. Vaikai buvo raginami prisiminti perskaitytas knygas, patikusius herojus ir įvairiais būdais pristatyti tai klasės draugams.
5–6 kl. mokiniai kūrė ir pristatė pašto ženklą mėgstamiausios knygos veikėjui, ieškojo seniausios knygos namų bibliotekoje ir ją pristatė. Pašto ženklą kūrę vaikai dalijosi kūrybinio darbo idėjomis, paaiškino, kodėl pasirinktas veikėjas turėtų būti ant pašto ženklo. Kai kurie mokiniai apžiūrinėdami klasės draugų darbus spėliojo, kurios knygos veikėjas pavaizduotas, klausė rekomendacijų. Ir kokių tik pašto ženklų nebuvo! Vaikai juose pavaizdavo Karlsoną, ežiuką („Ežiukas rūke“), Mikę Pūkuotuką ir daugybę kitų veikėjų. 7–IIG kl. mokiniai rašė įdomiausios perskaitytos knygos anotaciją. Vaikai aiškino, kuo ta knyga juos sužavėjo, ką jie suprato perskaitę, ko pasimokė. Savo knygą siūlė skaityti ne tik klasės draugams, bendraamžiams, bet ir mokytojams, tėvams ar net seneliams. IIIG kl. mokiniams buvo pasiūlyta sukurti rašytojų nagrinėjamų temų žemėlapį. Gimnazistai turėjo prisiminti šiais mokslo metais perskaitytus kūrinius, suskirstyti juos pagal pateiktas temas, parašyti po keletą teiginių pateiktomis temomis, parinkti tai atspindinčių citatų. Toks darbas tikrai turėjo padėti ir pakartoti, ir apibendrinti šių mokslo metų kursą.
Taigi, nudirbus visus darbus jau galima laukti ir atostogų – saulėtų, linksmų. Ir kartais su knyga rankoje! Geros, turiningos visiems vasaros!