Sveikatos priežiūros spec.

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Oksana Gedroic

Telefonas: (8~5) 232 01 58.

Tikslas:        saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų bei traumų profilaktika.
Uždaviniai:  tikslui įgyvendinti pasirinkti šie uždaviniai:
1.  Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką gimnazijoje, stiprinant mokinių sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
2.  Kurti sveikatos priežiūros sistemą, kuri formuotų teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą.
3.  Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
4.  Esant reikalui teikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar
apsinuodijimų atvejais.
Veiklos kryptys:
1. Mokinių sveikatos būklės vertinimas.
2. Mokinių nuostatų dėl sveiko gyvenimo būdo tyrimas.
3. Konsultavimas.
4. Švietimas.
5. Organizacinis metodinis darbas.