Gimnazijos psichologė

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos  psichologė Diana Karsokienė (2.3. kab.) Telefonas: (8~5) 232 01 58
El. paštas: diana.karsokiene@gmail.com
Puslapis: https://dianakarsokiene.wordpress.com/

 Mokiny, kviečiu ateiti pasikalbėti, jei:

 • kyla mokymosi sunkumų;
 • nesutari su draugais;
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais;
 • jautiesi vienišas (-a);
 • nebenori eiti į mokyklą;
 • tave aplankė liūdesys;
 • turi miego ar valgymo problemų;
 • gyvenimas tapo nemielas;
 • Tau sunku;
 • norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti ar pasipasakoti;
 • nori geriau pažinti save;
 • domiesi žmogaus psichologija.

Tėvai,  mokytojai, kviečiu ateiti pasikalbėti, jei:

 • kyla klausimų apie vaikų psichinę sveikatą ir raidos ypatumus;
 • norite tobulinti auklėjimo įgūdžius;
 • staiga pasikeitė vaiko elgesys;
 • siekiate tobulinti gebėjimus spręsti konfliktus.

Jei susiduriate su sunkumais, rūpesčiais ar norite šiaip pasikalbėti, esate  laukiami 2.3 kabinete. Kartu bandysime spręsti kylančias problemas!

Iš anksto susitarti dėl susitikimo ar paklausti galite ir elektroniniu paštu: diana.karsokiene@gmail.com

Pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Informacija apie pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą pagalbą yra konfidenciali. Esant būtinybei, ji gali būti teikiama tik švietimo pagalbos specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

 Psichologės veikla

  • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
  • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiąja pedagoge, logopede, socialine pedagoge ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos vaiko gerovės komisijoje.
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
  • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
  • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
  • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
  • Šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
  • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudama su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
  • Atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į gimnazijos bendruomenės poreikius.
 • Dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

Darbo laikas 

Savaitės diena Kontaktinės valandos* Nekontaktinės valandos**
Pirmadienis 10.00 – 14.30 8.00-10.00; 14.30-16.30
Antradienis 10.00 – 14.30 8.00-10.00; 14.30-16.30
Trečiadienis 10.00 – 14.30 8.00-10.00; 14.30-16.30
Ketvirtadienis 10.00 – 14.30 8.00-10.00; 14.30-16.30
Penktadienis 10.00 – 14.30 8.00-10.00; 14.30-16.30
Pietūs 11.50 – 12.20

* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui. Veikla gali būti vykdoma ne mokykloje.


Psichologinė pagalba telefonu

Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono nr. Pastabos
Jaunimo linija 8 800 28888 I-V 16.00-07.00

VI-VII visą parą

Budi savanoriai konsultantai.

Vaikų linija 116 111 I-VII 11.00-21.00

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.

Vilties linija 116 123 I-VII visą parą

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.

Linija doverija

(rusų kalba)

8 800 77277 I-V 16.00-20.00

Budi savanoriai konsultantai.

Pagalbos moterims linija 8 800 66366 I-VII 10.00-21.00

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.

Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami.

Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 Psichologinė pagalba internetu

Kontaktai Pastabos
http://www.jaunimolinija.lt/ Emocinė parama teikiama jaunimui. Į laiškus per 2 dienas atsako „Jaunimo linijos“ savanoriai konsultantai.
www.vaikulinija.lt Emocinė parama teikiama vaikams, paaugliams. Į laiškus per 2-3 dienas atsako „Vaikų linijos“ savanoriai konsultantai.
pagalba@moteriai.lt Pagalba teikiama moterims ir merginoms. Į laiškus per 3 dienas atsako „Pagalbos moterims linijos“ savanorės konsultantės.