Kontaktinė informacija

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija – švietimo įstaiga teikianti bendrąjį pagrindinį ugdymą ir bendrąjį vidurinį ugdymą.
Gimnazijos steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybės taryba, kodas 188701774, adresas – Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.
Gimnazijos kodas:
191316920
Mokomoji kalba: lietuvių
Telefonas:  (8-5)2 320158
Faksas:       (8-5)2 320158
Gimnazijos adresas:
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija
Gamyklos 22a,Rudamina,
LT – 13249 Vilniaus r.
Elektroninis paštas:
  rytogimnazija@rudamina.vilniausr.lm.lt
Svetainės adresas: http://www.rudamina.vilniausr.lm.lt
Pareigos
Kabineto nr.
Direktorius
Ramūnas Maniuška
207
Raštinės vedėja
Jolanta Juchevičienė
201
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Vida Dairutienė
208
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Živilė Stasiūnaitė
208
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
Vilma Gudinienė
208
Dir. pavaduotojas ūkio reikalams
Rimas Virbickas
211
Socialinė pedagogė
Neringa Banišauskienė
302
Psichologė 
Diana Karsokienė  
2.3
Vyr. Buhalterė
Zoja Rynkevič
418 (Švietimo skyrius)