Administracija

Gimnazijos direktorius:

Ramūnas Maniuška, III vadybinė kategorija, pradinio ugdymo ir muzikos mokytojas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Vida Dairutienė, III vadybinė kategorija, fizikos mokytoja metodininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Živilė Stasiūnaitė, III vadybinė kategorija, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Vilma Gudinienė, III vadybinė kategorija, pradinio ugdymo ir muzikos vyresn. mokytoja

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

Rimas Virbickas, neformaliojo ugdymo pedagogas