Laisvos vietos priešmokyklinio ugdymo grupėse

VILNIAUS R. RUDAMINOS „RYTO“ GIMNAZIJA

Laisvos vietos priešmokyklinio ugdymo grupėse

Eil.

Nr.

Švietimo įstaigos pavadinimas Priešmokyklinio ugdymo grupės (skaičius) Laisvų vietų skaičius
 1  Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija  3 0

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živilė Stasiūnaitė