Nuotolinis mokymas

Nuo sausio 4-os dienos priešmokyklinukai ir pradinukai, o nuo sausio 6-os dienos 5-8 ir IG- IVG klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. Mokytojai Zoom prisijungimus siunčia į e. dienyną. Jei mokinys neprisijungia į nuotolinę pamoką – jam dienyne žymima „n“. Menų, technologijų, fizinio, dorinio ugdymo, žmogaus saugos pamokų prisijungimo per Zoom nebus. Visų dalykų mokytojai klasės ir namų darbus pildo pagal įprastą tvarkaraštį e. dienyne. Dalyko konsultacijos vyksta individualiai susitarus su dalyko mokytoju.

Neformalus ugdymas pradinių klasių mokiniams VYKSTA įprastai, kontaktiniu būdu, pagal tvarkaraštį.
Jeigu mokinys neturi nuotolinio mokymosi įrangos, planšetę be interneto ryšio gali pasiimti gimnazijoje (kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams).

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas>>

Nuotolinio ugdymo pamokų prisijungimo tvarkaraštis