Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija yra viena didžiausių lietuviškų gimnazijų Vilniaus rajone, kurią lanko Vilniaus mieste, aplinkiniuose kaimuose (Skaidiškėse, Piktakonyse, Petešoje, Rakonyse, Kalviškėse, Rukainiuose, Kineliuose, Šveicaruose, Čekėnuose, Akmeniškėse) gyvenantys mokiniai.
        Šiuo metu gimnazijoje mokosi 538 mokinys. Gimnazijoje yra 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, veikiančios nuo 2000 m. (jose ugdomi vaikai nuo šešerių metų), 9 pradinių klasių, 12 pagrindinio ugdymo ir 3 vidurinio ugdymo komplektai. Gimnazijoje dirba 3 direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 48 mokytojai, 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, socialinė pedagogė, sveikatos priežiūros specialistė, psichologė.
        Gimnazijoje vykdomas formalusis ir neformalusis švietimas. Sudarytos formalios grupės: vadovų, atskirų dalykų mokytojų grupės, neformalios grupės: laikinos projektų organizavimo ir vykdymo grupės, darbo grupės gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų ruošimui (ugdymo plano ir pan.).
        Gimnazijoje mokoma anglų (nuo 2 klasės pradedamas ankstyvasis kalbos mokymas), vokiečių, rusų kalbų. Dėstomi keturi pasirenkamieji dalykai: braižyba, teisės, verslo pagrindai, meninė raiška.
       
         Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, projektuose, dalykų olimpiadose. Daug dėmesio skiriama sportinei veiklai. Žolės riedulio komanda „Vanagai“ bendradarbiauja su Vokietijos Erfurto miesto žolės riedulio komanda. Gimnazijoje yra sporto salė, technologijų dirbtuvės, muziejus, 2 informacinių technologijų klasės, kompiuterizuoti administracijos, raštinės, dalykų mokytojų kabinetai ir biblioteka, veikia internetas.
        Kiekvieną vasarą veikia mokinių stovykla, kurios metu vykdomos sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos, prevencinio darbo prieš rūkymą, narkomaniją, nusikalstamumą programos.
        Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos abiturientai sėkmingai laiko egzaminus ir daugiau nei 80 procentų jų įstoja į aukštąsias mokyklas bei sėkmingai tęsia mokslus.  Tarp buvusių abiturientų yra pedagogų, informacinių technologijų specialistų, verslininkų, karininkų, jūreivių, medikų.