Eil. Nr. Vardas  pavardė Kategorija Kabineto nr.
1. Giedrienė Marija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 205
2. Nadežda Juškevič Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 205
3. Žana Zažecka Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 206
4. Jolanta Zvicevičienė Priešmokyklinio ugdymo vyresn. pedagogė 1.12
5. Vida Brežinskienė Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 2.15
6. Rasa Čepkauskienė Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 2.14
7. Margarita Petrulienė Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 2.13
8. Dalia Kalesnykienė Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 1.13
9. Živilė Stasiūnaitė Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 1.11
10. Daiva Kalinauskienė Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 1.10
11. Vilma Dailidėnienė Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė 1.9
12. Lina Sacharukienė Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 1.8
13. Dana Navickienė Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 1.7
14. Ratinskienė Alina Lietuvių k. vyresn. mokytoja 3.15
15. Lukoševičienė Irma Lietuvių k. vyresn. mokytoja 3.14
16. Stakauskienė Inesa Lietuvių k. vyresn. mokytoja 3.13
17. Ranonienė Daiva Lietuvių k. mokytoja metodininkė 3.11
18. Lapkauskienė Inga Lietuvių k. vyresn. mokytoja 3.10
19. Mickevičiūtė Aurelija Lietuvių k. vyresn. mokytoja 3.9
20. Stankevič Karina Anglų k. mokytoja 2.12
21. Juškevičienė Daiva Anglų k. vyresn. mokytoja 2.12
22. Balcevič-Demenkova Alina Anglų k. mokytoja 310
23. Vereškienė Violeta Anglų k. mokytoja metodininkė 309
24. Kumpickaja Ingrida Anglų k. mokytoja 305
25. Ježovienė Jolanta Anglų k. vyresn. mokytoja 210
26. Gil Galina Rusų k. vyresn. mokytoja 312
27. Kovalevskaja Jelena Rusų k. vyresn. mokytoja 304
28. Jaglinska Valentina Vokiečių k. vyresn. mokytoja 113
29. Šidlauskytė Gerda Matematikos mokytoja 2.9
Informacinių technologijų mokytoja 307
Ekonomikos mokytoja 2.8
30. Bučelienė Jolanta Matematikos vyresn. mokytoja 3.12
31. Radvilavičienė Teresa Matematikos vyresn. mokytoja 311
32. Talalienė Ingrida Matematikos vyresn. mokytoja 308
Informacinių technologijų vyresn. mokytoja 307
33. Mikutavičiūtė-Kierienė Regina Matematikos vyresn. mokytoja 2.9
Informacinių technologijų vyresn. mokytoja 2.4
34. Repečkienė Jolanda Biologijos mokytoja metodininkė 3.4
Chemijos vyresn. mokytoja 3.4
35. Kviatkovskienė Rūta Biologijos vyresn. mokytoja 113
Gamta ir žm. vyresn. mokytoja 113
36. Švalpienė Liudmila Fizikos mokytoja metodininkė 101
37. Dairutienė Vida Fizikos mokytoja metodininkė 209
Gamtos ir žm. mokytoja metodininkė 209
Žm. saugos mokytoja metodininkė 209
38. Savičienė Jūratė Chemijos vyresn. mokytoja 206
Verslo ir vadybos  mokytoja ekspertė 114
Technologijų mokytoja ekspertė 115
39. Lastovska Alina Technologijų vyresn. mokytoja 107
Dailės vyresn. mokytoja 314
Braižybos vyresn. mokytoja 107
40. Skliaustis Stanislavas Technologijų vyresn. mokytojas 313
41. Andrej Šilobrit Istorijos vyresn. mokytojas 2.8
Piliet. p. vyresn. mokytojas 2.8
42. Norkūnas Arvydas Istorijos vyresn. mokytojas 116
43. Januškevič Tamara Geografijos vyresn. mokytoja 117
44. Tučienė Oksana Dailės mokytoja 313
45. Merkienė Daiva Muzikos mokytoja ekspertė 314
46. Jaskevičius Kęstutis Muzikos mokytojas metodininkas 2.11
47. Vytautas Vilipas Kūno k. mokytojas metodininkas sp.s.
48. Valiukevičius Marius Kūno k. vyresn. mokytojas sp.s.
49. Bagdonienė Vida Kūno k. vyresn. mokytoja sp.s.
50. Balsienė Aldona Tikybos vyresn. mokytoja 3.16
51. Prelgauskienė Zita Etikos mokytoja metodininkė 113
52. Ivanauskas Julius Neformaliojo švietimo pedagogas Aktų salė