Pirmininkė – Vida Dairutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja – Violeta Vereškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Sekretorė – Dana Navickienė, pradinio ugdymo vyresn.  mokytoja;

Nariai:

Vilniaus rajono Švietimo skyriaus vyr. specialistė;

Ingrida Talalienė, matematikos ir informacinių technologijų vyresn. mokytoja.